OpsyZ biedt psychologische zorg aan volwassen, ouderen en jeugdigen. Sinds 2014 wordt onderscheid gemaakt tussen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). In het verleden werd dit eerstelijnspsychologie en psychotherapie genoemd. De keuze voor GBGGZ of SGGZ wordt in principe door uw verwijzer gemaakt op basis van een aantal criteria (DSM-stoornis, ernst, risico, complexiteit en beloop van de klachten). OpsyZ zal met u en uw verwijzer meekijken naar een geschikte behandelvorm.

Onze visie op zorg is gebaseerd op ‘stepped care’: kort als het kan, langer als het moet. Om maatwerk te kunnen leveren aan onze cliënten werken wij met ‘state of the art’ behandelmethoden met een oplossingsgerichte, pragmatische en doelgerichte benadering. Daarnaast maken we zo nodig gebruik van technieken uit mindfulness en inzichtgevende referentiekaders. Ook is het mogelijk gebruik te maken van ondersteunende online behandelmethoden (eHealth).

De sessies duren gemiddeld 45 minuten (directe tijd). Daarnaast wordt 15 minuten (indirecte tijd) gereserveerd voor administratie, voorbereiding en reflectie. In overleg met u worden de sessies met wekelijkse of tweewekelijke frequentie ingepland. Naarmate de gesprekken vorderen kan de frequentie afnemen. Er zal regelmatig een evaluatiegesprek plaatsvinden om de voortgang met u te bespreken en aan het eind van de behandeling zal aandacht worden besteed aan terugvalpreventie.

Om onze kwaliteit te bewaken en eventueel te verbeteren, maken wij gebruik van ROM (Routine Outcome Measurement). Dit zijn een aantal vragenlijsten die wij u gedurende het behandelcontact vragen in te vullen.