Voor een intakegesprek meldt u zich bij voorkeur aan per email.

Wij streven ernaar u zo spoedig mogelijk in te plannen bij een van de therapeuten. Tijdens het intakegesprek zal met u worden nagegaan wat uw klacht is en hoe OpsyZ u daarbij kan ondersteunen. Het kan voorkomen dat een tweede gesprek noodzakelijk is om een completer beeld te krijgen van de klacht(en).

Het kan zinvol zijn voorafgaand aan het gesprek na te denken over hetgeen OpsyZ voor u zou kunnen betekenen en wat u met een behandeling zou willen bereiken. Mocht tijdens het intakegesprek blijken dat u elders beter geholpen kunt worden, dan helpen wij u graag met een doorverwijzing.

Bij het eerste contact vragen wij naar de verwijsbrief van uw verwijzer en uw toestemming om deze schriftelijk op de hoogte te brengen van uw behandeling bij OpsyZ.

Ook komt uw privacy aan de orde en vragen wij u zich te legitimeren (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

De behandeling gaat van start nadat u schriftelijk of mondeling hebt ingestemd met het behandelplan.