Acceptance en Commitment Therapie (ACT)

ACT is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Hierbij wordt geleerd om je te richten op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden (gedrag), in plaats van controle te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn (gedachten en emoties). Dit impliceert een acceptatie gerichte houding ten opzichte van deze gedachten en emoties. Het vechten tegen onvermijdelijke zaken gaat uiteindelijk ten koste van een waardevol leven. Binnen ACT kan worden gefocust op cognities, hier-en-nu, acceptatie, zelf-als-context, waarden en toegewijde actie. Alle punten zijn gericht op psychologische flexibiliteit.