Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Deze vorm van therapie is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het wijzigen van de manier van denken. De nadruk van de behandeling kan soms meer op de manier van denken en interpreteren van een cliënt liggen, soms meer op het gedrag. De behandelingen zijn klacht- en probleemgericht en vaak kortdurend van aard. Daarbij wordt veel gewerkt met oefeningen en is actieve houding vanuit cliënt vereist.