EMDR

Bij EMDR wordt het natuurlijk verwerkingssysteem geactiveerd. Door het aanbieden van bilaterale stimulatie (het concentreren op een afleidende stimulus afwisselend links en rechts) kan er een ontkoppeling plaatsvinden tussen een herinnering en nare gedachten en/of emoties. De herinneringen worden hierdoor neutraler. EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Het aantal nare herinneringen bepaald mede de duur van de behandeling.