Integratieve of Eclectische Psychotherapie

Ook deze vorm van psychotherapie is relatief nieuw. Door gebruik te maken van inzichten en het integreren van methodes uit de verschillende ‘therapiescholen’ sluit het goed aan bij de pragmatische manier van werken bij OpsyZ. De mens als geheel, zowel lichaam als geest, zijn het aandachtsgebied. Er is zelfs ruimte voor zingeving en spiritualiteit. Niet zozeer de ‘ziekte’ wordt behandeld, maar er wordt gezocht naar hoe u als mens kunt groeien en daarmee moeilijkheden kunt overwinnen.