Kosten en Vergoedingen

OpsyZ heeft voor 2020 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Zorg is niet gratis en om niet voor onverwachte verrassingen te komen staan, vermelden wij hieronder de algemene informatie over de vergoedingen door de zorgverzekeraars. Wij raden u aan om zo nodig zelf informatie te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Let op: De producten GBGGZ en SGGZ worden vergoed vanuit de basis zorgverzekering en hiervoor geldt het wettelijk verplichte eigen risico. Voor 2020 is dit 385 euro. Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit uw basisverzekering is een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist noodzakelijk.