Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

In de Generalistische Basis GGZ wordt niet gedeclareerd volgens losse consulten, zoals eerder in de eerstelijns psychologische zorg. In plaats daarvan moeten behandelaars voor de Generalistische Basis ggz sinds 2014 een totale integrale prestatie declareren bij de zorgverzekeraar.

De Generalistische Basis GGZ kent verschillende zorgprestaties afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt. De geleverde zorg wordt gedeclareerd middels (een van de) prestaties met een vastgestelde tariefruimte:

  • Basis GGZ Kort: voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico
  • Basis GGZ Middel: voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico
  • Basis GGZ Intensief: met een ernstige problematiek een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico

Daarnaast kent de Generalistische Basis ggz ook de volgende zorgprestaties:

  • Onvolledig behandeltraject: voor cliënten die naar de Generalistische Basis ggz zijn verwezen, maar waarvan de behandelaar constateert dat behandeling in de Generalistische Basis ggz niet passend is.
  • Onverzekerd product Consult: dit consult betreft een onafgebroken tijdsspanne waarin de zorgaanbieder de cliënt voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Deze prestatie is bedoeld voor cliënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerde pakket op grond van de Zvw maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg. Het OVP-tarief is gebaseerd op een consult van 60 minuten, inclusief indirecte cliëntgebonden tijd zoals bijwerken van het dossier.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor 2020 de volgende maximumtarieven vastgesteld:

PrestatieTarief 2020
Basis GGZ Kort (ongeveer 5 gesprekken)€ 503,47
Basis GGZ Middel (ongeveer 8 gesprekken)€ 853,38
Basis GGZ Intensief (ongeveer 12 gesprekken)€ 1.386,65
Onvolledig behandeltraject (<120 min)€ 219,78
Onverzekerd product / consult€ 110,27
  

Per zorgverzekeraar heeft OpsyZ afspraken gemaakt over het tarief en kan het daadwerkelijk gedeclareerde bedrag afwijken van de NZa tarieven. Neemt u hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.