GBGGZ

Deze vorm van zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische problemen. Vaak is er sprake van één aanmeldingsklacht. In overleg met de psycholoog wordt op basis van de ernst van de klachten een inschatting van het aantal sessies gemaakt. Hierbij wordt er een keuze gemaakt tussen een kort (ca. 300 minuten), middel (ca. 500 minuten) of intensief (ca. 750 minuten) product.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor 2016 de volgende maximumtarieven vastgesteld:

  • Kort: 415,79 euro
  • Middel: 779,40 euro
  • Intensief: 1222,15 euro

Per zorgverzekeraar zijn afspraken gemaakt over het tarief en kan het daadwerkelijk gedeclareerde bedrag afwijken van de NZa tarieven. Neemt u hiervoor contact op met uw behandelaar en/of zorgverzekeraar.

 

Wanneer er na de intake geen sprake lijkt van een DSM-stoornis, in een vroeg stadium van de behandeling (<120 minuten) toch sprake lijkt van een behandeling binnen de SGGZ of in een vroeg stadium (<120 minuten) het behandelcontact door cliënt of behandelaar wordt gestopt, zal een onvolledig behandeltraject worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar (NZa tarief 2016: 186,71 euro).

Let op: de 120 minuten bedragen zowel directe als indirecte tijd. Bij overschrijding van 120 minuten wordt een kort behandeltraject gedeclareerd.