Jeugd GGZ

Sinds 2015 biedt OpsyZ ook Jeugd GGZ (<18 jaar) aan. Hiervoor hebben wij een contract met de regio Holland Rijnland. De verwijzing verloopt via de huisarts of het Jeugd en Gezinsteam (JGT). De gemeente draagt zorgt voor de vergoeding van de kosten. Binnen de jeugd GGZ is het mogelijk om een traject op te starten in de GBGGZ of de SGGZ. Dit is afhankelijk van een aantal criteria: DSM-diagnose, ernst, risico, complexiteit en beloop van de klachten.

Let op: er geldt geen eigen risico op zorg voor jeugdigen onder de 18 jaar. In het geval de een jeugdige tijdens het behandeltraject zijn/ haar 18e levensjaar bereikt zal de behandeling worden afgesloten en vervolgd in de volwassen zorg, waarover wél het eenmalig eigen risico geldt.