SGGZ

Bij klachten met een hoog risico en/of hoge complexiteit kan een behandeling binnen de SGGZ worden opgestart. In veel gevallen gaat het om een vorm van psychotherapie. Er wordt een traject van een jaar opgestart waarbinnen de sessies mogen plaatsvinden. Afhankelijk van de hoofddiagnose en het aantal behandelminuten zijn hiervoor maximumtarieven vastgesteld door de NZa. Ook hierover heeft OpsyZ met iedere zorgverzekeraar afspraken gemaakt over het daadwerkelijk gedeclareerde tarief. De actuele maximumtarieven SGGZ kunt u hier vinden

 

Let op: De producten GBGGZ en SGGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering en hiervoor geldt het eenmalig eigen risico. Voor 2016 is dit 385 euro. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit uw basisverzekering is een verwijzing van huisarts of medisch specialist noodzakelijk.