Specialistische GGZ (SGGZ)

De bekostiging van de Gespecialiseerde ggz gebeurt volgens de DBC-systematiek.

Wat is een DBC?

DBC staat voor diagnose-behandelcombinatie. Een DBC is een zorgprestatie. Zorgprestaties beschrijven de zorg die zorgaanbieders leveren voor een specifieke zorgvraag. De zorgaanbieder kan deze zorgprestaties vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een specifieke diagnose, vanaf het eerste contact bij een Gespecialiseerde ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van de geleverde zorg in het kader van deze diagnose bij de zorgverzekeraar van de patiënt.

Een DBC in de ggz is opgebouwd uit patiëntgerichte activiteiten, verblijfsdagen, dagbesteding en verrichtingen en de daaraan bestede tijd of aantallen. Hieruit worden een aparte behandelprestatie, verblijfsprestatie en/of overige prestaties afgeleid. Aan de behandel- en verblijfsprestaties zijn tarieven verbonden. De NZa stelt deze tarieven jaarlijks vast.

Tarieven SGGZ 2020

Tarieven SGGZ 2019