Verhindering en Crisis

Afspraken dient u uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit kan per mail of tijdens het telefonisch spreekuur. Mocht u te laat afzeggen of zonder tegenbericht niet verschijnen op de afspraak dan brengen wij 60,00 euro in rekening.

OpsyZ biedt zorg binnen kantoortijden. Indien uw hulpvraag niet kan wachten of in geval van crisis adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost te Voorhout, telefoon: 0252-240212.